Potion Sulphate teriminin tıbbi anlamı; biochem. Gübre için veya hafif müshil olarak kullanılan potaslı sulfat (K2SO4).