Potion teriminin tıbbi anlamı; n. İlaç tertibi, bir defadan verilen sıvı ilaç, posyon.