Pott's Fracture teriminin tıbbi anlamı; n. Ayak bileği ekleminde meydana gelen kırık ve çıkık olayı.