P.p. Factor teriminin tıbbi anlamı; Antipellagra faktör, Nikotinik asit;