Practice Of Medicine teriminin tıbbi anlamı; Staj, Tıp mesleğinin icrası.