Pragmatagnosia teriminin tıbbi anlamı; n. Tanıma yeteneğini kaybetme, tanıyamama.