Preagonal teriminin tıbbi anlamı; a. Komadan hemen önce.