Precancerous teriminin tıbbi anlamı; a. Kanser gelişiminden önce olan.