Precapillary teriminin tıbbi anlamı; a. Küçük damar, son ucu kapiller halinde devam eden küçük arter veya ven.