Precentral Gyrus teriminin tıbbi anlamı; Rolando önü kıvrımı, gyrus precentralis;