Precipitable teriminin tıbbi anlamı; a. biochem. Çökeltilebilir.