Precipitin teriminin tıbbi anlamı; n.biochem. Sun'i bağışıklık sonucunda meydana gelen ve antijenini çökeltebilen bir antiokr.