Precordium teriminin tıbbi anlamı; n. Kalb bölgesi.