Precuneus teriminin tıbbi anlamı; n. (pl. precunei). Beynin dörtgen lopçuğu.