Prediabetes teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Diyabet öncesi; 2. Hafif diyabet.