Predisposition teriminin tıbbi anlamı; n. İstidat, meyil (özellikle hasatlık).