Preeclampsia teriminin tıbbi anlamı; n. Preeklampsi.