Preepiglottic teriminin tıbbi anlamı; a. Epiglottis'in önünde.