Preeruptive Stage teriminin tıbbi anlamı; Döküntüden evvelki edvre;