Prefrontal teriminin tıbbi anlamı; a. 1. Beynin alın lobunun önünde olan; 2. Etmoid kemiğin orta kısmı.