Preganglionic teriminin tıbbi anlamı; a. Sinir ganglionlarından önce yer alan.