Prehallux teriminin tıbbi anlamı; n. Başparmak öncesi.