Preicteral teriminin tıbbi anlamı; a. Sarılık öncesi, sarılığın oluşmasından önce.