Premature Birth teriminin tıbbi anlamı; 28-37. gebelik haftaları içinde, henüz normal zamanına erişmemiş bebeğin doğuşu ile belirgin doğum;