Preoral teriminin tıbbi anlamı; a. Ağız önünde bulunan, ağız önü.