Preparative teriminin tıbbi anlamı; a. Hazırlık mahiyetinde, hazırlayıcı.