Prepyloric teriminin tıbbi anlamı; a. Pilor önünde.