Prerenal teriminin tıbbi anlamı; a. Böbrekten önce veya böbreğin ön kısmında yer alan.