Presenile teriminin tıbbi anlamı; a. 1. Erken yaşlanma ile ilgli; 2. Erken yaşlanma gösteren, erken yaşlanmış.