Presenility teriminin tıbbi anlamı; a. Yaşlılık öncesi, ihtiyarlık meydana gelmeden önce cereyan eden.