Preventorium teriminin tıbbi anlamı; n. Prevantoryum, ihtiyat teadvisi yapılan hastane.