Prevost's Sign teriminin tıbbi anlamı; Beyin kanamalarında başın ve gözlerin kanamanın olduğ yarımküreye bakması;