Priapitis teriminin tıbbi anlamı; n. Penis iltihabı.