Prilocaine teriminin tıbbi anlamı; n. Yerel damarları daraltıcı madde ihtiva eden lokalbir anestezik.