Primary Lesion teriminin tıbbi anlamı; 1. Patojen etkenin vücutta oluşturduğu ilk lezyon, ana lezyon, primer lezyon; 2. Sert şankır, freni'nin birinci devresini belirleyen deri lezyonu.