Primidone teriminin tıbbi anlamı; n. Grand mal vebazen de petit mal (epilepsi-sara) tedavisinde kullanılan antikonvülsan ibr ilaç.