Primiparous teriminin tıbbi anlamı; a.1. İlk defa olarak çocuk doğuran; 2. İlk doğuma ait.