Process teriminin tıbbi anlamı; n. Proçes, çıkıntı, processus.