Processus Clinoideus Medius teriminin tıbbi anlamı; anat. Sümüksü özdek (hipofiz) çukurunun tabanında sağda ve solda yer alan küçük ve rastlansal çıkıntı.