Processus Corcoideus teriminin tıbbi anlamı; anat. Kargamsı çıkıntı.