Processus Costarius teriminin tıbbi anlamı; anat. Körelmiş eğeden oluşan bel omuru enine çıkıntısı.