Processus Frontalis teriminin tıbbi anlamı; anat. Üstbükecin alın çıkıntısı.