Processus Mamillaris teriminin tıbbi anlamı; anat. Bel omurlarının başsal eklem çıkıntılarının üzerindeki körelmiş çıkıntı.