Processus teriminin tıbbi anlamı; n. anat. Çıkıntı.