Procidentia teriminin tıbbi anlamı; n. Prolaps, bir organın yerinden düşük olması.