Professional teriminin tıbbi anlamı; a. 1. Meslekle ilgili; 2. mesleki uğraşıya bağlı, mesleki çalışma sonucu oluşan.