Prognathometer teriminin tıbbi anlamı; n. Çenenin ileriye doğru çıkıntı derecesini ölçen alet.