Pronucleus teriminin tıbbi anlamı; n. Yeni döllenmiş yumurtada erkek ve dişi nüvelerden her biri.