Prosopodynia teriminin tıbbi anlamı; n. Yüzde hissedilen ağrı, yüz ağrısı.