Prostatomyomectomy teriminin tıbbi anlamı; n. Bir prostat miyomunu çıkarma ameliyesi.